Carré Fonds


Disclaimer

De inhoud van e-mail berichten en eventuele bijlagen zijn persoonlijk gericht aan en uitsluitend bestemd voor de daarin geadresseerde(n). Zij kunnen gegevens met betrekking tot (een) derde(n) bevatten. De ontvanger die niet de geadresseerde is, noch bevoegd is dit bericht namens geadresseerde te ontvangen, wordt verzocht de afzender direct op de hoogte te stellen van de ontvangst. Elk gebruik van de inhoud van dit bericht en/of van de daarbij behorende bijlagen door een ander dan de geadresseerde is onrechtmatig jegens afzender respectievelijk de hiervoor bedoelde derde.

Het Carré Fonds hecht groot belang aan de kwaliteit van communicatie met haar relaties. Daarom zijn de volgende voorwaarden van toepassing: Carré Fonds aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die het gevolg is van de weigering van inkomende of uitgaande berichten; Carré Fonds is niet verplicht de afzender van gefilterde of geïnfecteerde berichten te informeren over de weigering van het inkomende bericht; Carré Fonds aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die het gevolg is van een door of via het emailsysteem van Carré Fonds verzonden bericht dat een virus blijkt te bevatten.

Laat je betoveren in Carré
documenten


Bekijk hier het Carré Fonds beleidsplan 2016

Bekijk hier het Carré Fonds jaarverslag 2014