Carré Fonds


Giftvoordelen

Uw gift is aftrekbaar van de belasting en vanaf 1 januari 2012 geniet u nog meer belastingvoordeel met de nieuwe Geefwet. Het Carré Fonds is aangemerkt als een culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat betekent dat giften aan het Carré Fonds aftrekbaar zijn en dat de nieuwe Geefwet die is ingegaan vanaf 1 januari 2012 ook voor giften aan het Carré Fonds geldt.

Giftvormen en fiscale voordelen voor particulieren

Giftvormen en fiscale voordelen voor bedrijven Het toepassen van één van deze mogelijkheden om het Carré Fonds te steunen is maatwerk en is sterk afhankelijk van uw persoonlijke situatie en van wat u precies voor ogen heeft. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Carré Fonds of met uw belastingadviseur. 
Links met meer informatie: www.anbi.nl www.belastingdienst.nl

Informatie voor u als schenker

Dankzij de Geefwet zijn giften aan Carré Fonds aftrekbaar van de belasting. Dit betekent dat uw gift u uiteindelijk meestal minder dan de helft kost.

● Het Carré Fonds is aangemerkt als een culturele Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI). Giften aan het Carré Fonds  zijn aftrekbaar.
● Als particuliere schenker mag u uw periodieke gift (een gelijke gift gedurende 5 jaar, vastgelegd in een onderhandse overeenkomst of notariële akte)  voor 125% aftrekken.
● Voor de aftrek van giften vanuit uw bedrijf geldt een multiplier van 50%.
● Voor beide varianten geldt dat de extra aftrek geldig is tot maximum aan schenkingen van € 5.000 per jaar. Indien u meer dan € 5.000 per jaar wilt schenkt (van toepassing bij de clubs De onstuimige Lippizaner en Oscar van Carré), dan is ook dit extra bedrag nog steeds aftrekbaar, maar dan zonder multiplier.
Meer informatie vindt u op www.belastingdienst.nl.

Voorbeeld fiscaal voordeel Diamanten & Gouden Vriendschap

Diamanten Vriend

Gouden Vriend 2 personen

Gouden Vriend 1 persoon

 

Belastingtarief

42%

52%

42%

52%

42%

52%

U geeft Carré gedurende tenminste 5 jaar

 

€ 500,-

 

€ 500,-

 

€ 300,-

 

€ 300,-

 

€ 200,-

 

€ 200,-

U krijgt jaarlijks terug van de belasting (in het geval van een periodieke schenking)

 

€ 262,50

 

€ 325,-

 

€ 157,50

 

€ 195,-

 

€ 105,-

 

€ 130,-

Uw Vriendschap kost u netto per jaar

 

€ 237,50

 

€ 175,-

 

€ 142,50

 

€ 105,-

 

€ 95,-

 

€ 70,-

Met andere woorden: Als Diamanten Vriend geeft u het Carré Fonds € 500,- per jaar voor een periode van 5 jaar, maar dit kost u bij een belastingtarief van 52% slechts € 175,- per jaar. Dit is gelijk aan wat u nu als Gouden Vriend jaarlijks schenkt aan het Carré Fonds.


Voorbeeld fiscaal voordeel Première Vriend en Carré Club

 

Première Vriend

De Moedige Volbloed
Carré Club

Belastingtarief

42%

52%

42%

52%

U geeft Carré gedurende tenminste 5 jaar

 

€ 1.250,-

 

€ 1.250,-

 

€ 5.000,-

 

€ 5.000,-

U krijgt jaarlijks terug van de belasting (in het geval van een periodieke schenking)

 

€ 656,25

 

€ 812,50

 

€ 2.625,-

 

€ 3.250,-

Uw Vriendschap of Carré Club lidmaatschaap kost u netto per jaar

 

€ 593,75

 

€ 437,50

 

€ 2.375,-

 

€ 1.750,-

Bovenstaande berekeningen dienen als voorbeeld; de berekeningen en giftvoordelen zijn uiteraard ook van toepassing op de andere Carré Clubs.

●Dankzij de voordelen van de Geefwet kost 2 jaar achter elkaar een Vriendschap of Carré Club lidmaatschap zònder de onderhandse overeenkomst u netto uiteindelijk net zo veel als 5 jaar schenken met een onderhandse overeenkomst.  Hier boven ziet u een rekenvoorbeeld van de voordelen van de Geefwet.

●Het toepassen van één van de mogelijkheden om het Carré Fonds te steunen is maatwerk. Wij informeren u graag. U kunt mailen of bellen met Caroline van de Beek, Eline Habraken of Harriëtte Loeffen van het Carré Fonds via 020 5249420 om dit te bespreken of om een afspraak te maken.

●Zowel de onderhandse overeenkomst als de notariële akte verzorgen wij voor u. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Wij zijn u graag van dienst.

Laat je betoveren in Carré
documenten


Bekijk hier het Carré Fonds beleidsplan 2016

Bekijk hier het Carré Fonds jaarverslag 2014