Carré Fonds


donderdag 12 januari 2017

Afscheid Hans van Veggel, Ivo Niehe & René Froger als bestuurslid

Zoals al eerder bekend is gemaakt, is het Carré Fonds sinds september 2016 twee nieuwe bestuursleden rijker: Ralph Wisbrun en Hein van Beuningen. Sindsdien heeft het Carré Fonds niet stil gezeten en zijn na de komst van hen verschillende activiteiten georganiseerd. Zowel het bestuur als de club rondom het Fonds hebben kennis kunnen maken met beide heren.

Na vele jaren van trouwe dienst in het bestuur hebben zowel Hans van Veggel, Ivo Niehe als René Froger, nu het bestuur is versterkt met Ralph Wisbrun en Hein van Beuningen, te kennen gegeven met een gerust hart hun bestuursfunctie te willen neer leggen per januari 2017. Hans van Veggel is sinds 1991 bestuurslid van het Fonds, toen het nog Stichting tot Instandhouding Koninklijk Theater Carré heette. Ivo Niehe en René Froger deden hun intrede als bestuurslid in december 2010, het moment dat de Stichting tot Instandhouding samenging met de Stichting Theaterproducties en de Stichting Vrienden van Carré en het huidige Carré Fonds ontstond. Beide heren zijn ook aangesloten als schenker en zo leveren zij op vele manieren een belangrijke bijdrage.

Het Carré Fonds hoopt alle drie de afgetreden bestuursleden nog betrokken te houden bij haar activiteiten en bijeenkomsten en deze wens is gelukkig wederzijds. Zo blijven de heren aan als ambassadeur voor het Fonds en heeft Ivo Niehe zich recent nog ingezet door een fantastisch filmpje met in de hoofdrol het Carré Fonds en haar werk voor Carré te maken.

In besloten kring zal nog een informeel afscheid volgen. Bij de premiere van het Wereldkerstcircus op 22 december jl. is Hans van Veggel al toegesproken door bestuursvoorzitter Cees van den Heijkant die hem bedankte voor zijn grote kennis van zaken en expertise gedurende meer dan 25 jaar. Een waardevolle inbreng die zeer gewaardeerd wordt. Het bestuur van het fonds en team van Koninklijk Theater Carré bedanken de drie heren voor de jarenlange inzet en hartverwarmende support.

Hier treft u een overzicht van het voltallige bestuur van het Carré Fonds.Ivo Niehe vraagt 5 minuten van uw tijd voor het Carré FondsDocumenten


Bekijk hier de Carré Fonds brochure

Bekijk hier het Carré Fonds beleidsplan 2020

Bekijk hier het Carré Fonds jaarverslag 2018