Carré Fonds


vrijdag 11 maart 2016

Afscheid John Jaakke als Voorzitter Bestuur Carré Fonds

In de afgelopen vijf jaar is er, met John Jaakke als bestuursvoorzitter vanaf de oprichting in 2010, hard gewerkt om het Carré Fonds tot een succes te maken. Na vijf jaar met plezier en succes deze voorzittersfunctie te hebben vervuld, heeft John Jaakke besloten om het stokje over te dragen en terug te treden uit zijn functie per ingang van 1 maart 2016.

In zijn officiële afscheidsbrief bedankt John Jaakke zijn medebestuurders voor de kundigheid en het enthousiasme die hij heeft mogen ervaren tijdens zijn periode bij het Carré Fonds. Ook  bedankt hij de Schenkers en Vrienden van Carré voor de steun en het plezierige contact dat het Fonds al die jaren heeft mogen ontvangen. Doelstelling van het Fonds was en is fondsen te werven om Koninklijk Theater Carré in staat te stellen in haar toekomst te investeren. We kunnen zeggen dat dit is gelukt, niet in het minst door de trouw en steun van de Schenkers en Vrienden van het Fonds.

Met veel genoegen maken we bekend dat Cees van den Heijkant bereid is gevonden John Jaakke als voorzitter vol enthousiasme en energie   op te volgen. Cees van den Heijkant is onder andere oud-CEO van KPN Mobile en Raet. Hij woont in Amsterdam en is een groot liefhebber van Carré. Vanuit het Carré Fonds heten wij Cees van den Heijkant van harte welkom en zien uit naar een plezierige samenwerking.

Op de avond van Europese première van PIPPIN op 10 maart 2016 is er in stijl afscheid genomen van John Jaakke, geleid door René Hooft Graafland, voorzitter Raad van Commissarissen van Carré. In het bijzijn van vele belangrijke relaties van het Carré Fonds en John Jaakke zelf zijn de mooie resultaten die het Carré Fonds onder zijn bestuurlijke leiding behaald gememoreerd. Ook afgetreden bestuurslid Benno Leeser werd bij afwezigheid bedankt voor de belangrijke rol in het Carré Fonds. Cees van den Heijkant is op deze avond officieel voorgesteld als nieuwe voorzitter.

Foto links: Cees van den Heijkant
Foto rechts: John Jaakke


Meer informatie over de organisatie en het bestuur van het Carré Fonds vindt u hier.Ivo Niehe vraagt 5 minuten van uw tijd voor het Carré FondsDocumenten


Bekijk hier de Carré Fonds brochure

Bekijk hier het Carré Fonds beleidsplan 2020

Bekijk hier het Carré Fonds jaarverslag 2018