Carré Fonds


maandag 23 oktober 2017

Bereken nu online uw belastingvoordeel bij uw gift aan het Carré Fonds

Overweegt u een gift aan het Carré Fonds, bijvoorbeeld via een Vriendschap?

Dankzij de Geefwet zijn giften aan Carré Fonds aftrekbaar van de belasting. Dit betekent dat uw gift u minder dan de helft kost. Het Carré Fonds is aangemerkt als een culturele Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI). Giften c.q. schenkingen aan het Carré Fonds zijn aftrekbaar en vanwege de ANBI status is hier bovenop nog sprake van een extra voordeel op de inkomsten-belasting, afhankelijk van de hoogte van uw schenking en of het een particuliere of zakelijke gift betreft. Hieronder treft u de voorwaarden.

Om u inzicht te te geven in uw persoonlijke siuatie en het daarbij behorende specifieke belastingvoordeel, hebben wij via Anbigift een rekenmodule voor het Carré Fonds aangevraagd.

Direct uw persoonlijke belastingvoordeel berekenen? Vul dan kosteloos de rekenmodule van het Carré Fonds in.

Ivo Niehe vraagt 5 minuten van uw tijd voor het Carré FondsDocumenten


Bekijk hier de Carré Fonds brochure

Bekijk hier het Carré Fonds beleidsplan 2019

Bekijk hier het Carré Fonds jaarverslag 2018