Carré Fonds


vrijdag 9 februari 2018

De giftenaftrek ANBI's blijft bestaan

Afgelopen vrijdag stuurde Staatssecretaris van Financiën Menno Snel een brief naar de Tweede Kamer waarin hij een reactie geeft op de evaluaties van de giftenaftrek rondom ANBI’s en SBBI’s. In die brief staat onomwonden dat de giftenaftrek blijft bestaan. Ook de culturele multiplier wordt structureel gehandhaafd.

Voor het continueren van de giftenaftrek en de ANBI regelingen houdt de staatssecretaris nog wel een slag om de arm. Eerdere evaluaties laten duidelijk zien dat met name rondom de handhaving en uitvoerbaarheid ervan verbeteringen wenselijk zijn. De staatssecretaris geeft daarbij aan rekening te willen houden met de wensen van de Filantropische sector. Voor het zomerreces wordt een reactie verwacht.

Lees hier de volledige brief.

Wat betekent dit voor het Carré Fonds?
Dankzij de Geefwet zijn giften aan Carré Fonds aftrekbaar van de belasting. Dit betekent dat uw gift u minder dan de helft kost. Het Carré Fonds is aangemerkt als een culturele Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI). Giften c.q. schenkingen aan het Carré Fonds zijn aftrekbaar en vanwege de ANBI status is hier bovenop nog sprake van een extra voordeel op de inkomsten-belasting, afhankelijk van de hoogte van uw schenking en of het een particuliere of zakelijke gift betreft. Meer informatie vindt u hier.


Ivo Niehe vraagt 5 minuten van uw tijd voor het Carré FondsDocumenten


Bekijk hier de Carré Fonds brochure

Bekijk hier het Carré Fonds beleidsplan 2020

Bekijk hier het Carré Fonds jaarverslag 2018