Carré Fonds


donderdag 21 juli 2016

Jaarverslag 2015 toont mooie resultaten Carré Fonds

Naast een aantal fantastische zomervoorstellingen staat onze zomer in het teken van de vernieuwing van de Amstelfoyer en het daarbij behorende restaurant Oscars. Ook dit project wordt mede dankzij Carré Fonds en een aantal partners mogelijk gemaakt en daar zijn we trots op.

Het jaarverslag 2015 kunt u hier inzien. Hierin blikken we terug op 2015 waarin veel is gebeurd. Het Fonds ondersteunt Carré op drie thema’s: monument & theaterinnovaties, talentontwikkeling en theaterproducties. Zo hebben we in 2015 een nieuwe trekkenwand en manteau (toneellijst) gerealiseerd, waarmee belangrijke technische verbeteringen zijn aangebracht op en achter het toneel voor het behoud van Carré. In het kader van de volgende generaties beseft Carré het belang van investeringen in talentontwikkeling en liet dit jaar een onderzoek naar de mogelijkheden hiervan binnen Carré uitvoeren en bood een podium aan aankomende artiesten in Klein Carré voor de studenten van de Frank Sanders Akademie. Bovendien heeft het Fonds in 2015 met de BankGiro Loterij bij gedragen aan de theaterproductie Cirque Eloize; een succes!

2015 was het jaar waarin voorzitter John Jaakke na vijf jaar zijn voorzitterstokje besloot over te dragen en Cees van den Heijkant werd bereid gevonden dit over te nemen. Ook Benno Leeser trad terug uit het bestuur. We zijn John en Benno zeer erkentelijk voor de enorme inzet en het enthousiasme waarmee zij met het bestuur fantastische resultaten hebben bereikt.

Het Carré Fonds heeft in 2015 veel voor Koninklijk Theater Carré mogen betekenen met haar bijdragen. Het is geweldig dat Carré dankzij de warme betrokkenheid en belangrijke steun van onze donateurs kan zorgen voor deze ontwikkelingen. Namens het team van Koninklijk Theater Carré en het bestuur van het Carré Fonds bedanken we al onze partners en donateurs heel hartelijk voor hun bijdrage.

Tot ziens in Carré!


Documenten


Bekijk hier de Carré Fonds brochure

Bekijk hier het Carré Fonds beleidsplan 2020

Bekijk hier het Carré Fonds jaarverslag 2018