Carré Fonds


maandag 8 juli 2019

Schoolklassen naar Carré Cirque dankzij Carré Fonds en partners

Begin juli staat het theater in het teken van Carré Cirque, zie www.carrecirque.nl. Dankzij een aantal fondsen kunnen we zorgen dat Carré investeert in nieuwe theatervormen, jonge theatermakers en voor spannende programmering die nieuwe doelgroepen kan aanspreken. In dit geval een innovatieve theatervorm waarin jonge makers van over de hele wereld dynamische voorstellingen bieden, deze voorstellingen zijn voor jong en oud, voor een internationaal publiek geschikt (‘language no problem’). Bij uitstek zijn dit voorstellingen om mensen kennis te laten maken met theater.

Samen met verschillende partners is het gelukt de voorstellingen in dit programma beschikbaar te maken voor een aantal schoolklassen en andere groepen die ‘een drempel ervaren’ cultuur te beleven. We hebben o.a. razendenthousiaste scholen uit ZuidOost en de Bijlmer die heel dankbaar de uitnodigingen aanvaard hebben om deze voorstellingen te zien. Tezamen met Carré Fonds en andere fondsen kan Carré de voorstellingen naar Nederland en ons theater halen, kaarten beschikbaar stellen aan groepen die een mentale dan wel financiële drempel ervaren en we kunnen jongeren stimuleren tot een theaterbezoek.

Onze dank gaat, mede namens de enthousiaste scholieren, uit naar de partners die hebben bijgedragen aan het toegankelijk maken van Carré Cirque, waaronder:

P.W. Janssen ’s Friesche Stichting
Stichting Tulip Foundation for Arts, Sports and Elevation

pwjanssens


Ivo Niehe vraagt 5 minuten van uw tijd voor het Carré FondsDocumenten


Bekijk hier de Carré Fonds brochure

Bekijk hier het Carré Fonds beleidsplan 2020

Bekijk hier het Carré Fonds jaarverslag 2018