Carré Fonds


Gouden en Diamanten Vrienden

Diamanten Vriend - €500,- per jaar
Als Diamanten Vriend steunt u het Carré Fonds. Zij zetten zich met haar donateurs in om het unieke karakter van Carré te behouden. Op giften aan het Carré Fonds is de Geefwet van toepassing met de bijbehorende voordelen. Een Diamanten Vriendschap kunt u jaarlijks verlengen, u kunt dit ook doen in de vorm van een periodieke schenking (een schenking van minimaal vijf jaar). Het Carré Fonds heeft de culturele ANBI –status, daarom is uw gift voor 125% aftrekbaar in de inkomstenbelasting. Een Diamanten Vriendschap van € 500,- per jaar betekent in dit geval een nettobedrag van € 175,- per jaar.

Ontvangsten

 • Tweemaal per jaar een uitnodiging voor een bijeenkomst van onze donateursgroep van de Diamanten Vrienden inclusief twee vrijkaarten voor een voorstelling.
 • Uitnodigingen voor unieke kijkjes achter de schermen van het theater.
 • Gratis rondleiding bij uw aanmelding als Vriend voor twee personen. U kunt proeven van het dynamische leven in Carré en u krijgt een kijkje achter deuren die anders gesloten blijven.

Naamsvermelding (geldt niet bij een anonieme gift)

 • Naamsvermelding op het Vriendenbord in de voorhal van Carré.
 • Indien gewenst, op de website en in aan het Carré Fonds gerelateerde publicaties.

Service

 • Persoonlijk aanspreekpunt voor reserveringen en ontvangsten.
 • Gegarandeerd voorverkoop voor het Wereldkerstcircus en ‘Broadway aan de Amstel’ producties.
 • Op twee vastgestelde momenten toegang tot de exclusieve voorverkoop van alle voorstellingen die op dat moment in verkoop gaan. De voorverkoopmomenten zullen verdeeld over het jaar plaatsvinden, eenmaal in het voorjaar en eenmaal in het najaar. U wordt ingelicht via een digitale nieuwsbrief.
 • U betaalt geen reserveringskosten. Reserveren kan via uw persoonlijke Vriendenpagina.

Gouden Vriend - € 300,- per jaar
Als Gouden Vriend steunt u het Carré Fonds. Het Carré Fonds zet zich met haar donateurs in om het unieke karakter van Carré te behouden. Op giften aan het Carré Fonds is de Geefwet van toepassing. Een Gouden Vriendschap kunt u jaarlijks verlengen, u kunt dit ook doen in de vorm van een periodieke schenking van minimaal vijf jaar. Als uw gift het drempelbedrag overstijgt kan dit een voordeel opleveren in uw inkomstenbelasting.

Ontvangsten

 • Eenmaal per jaar een uitnodiging voor een bijeenkomst van onze donateursgroep van de Gouden Vrienden inclusief twee vrijkaarten voor een voorstelling.
 • Uitnodigingen voor unieke kijkjes achter de schermen van het theater.
 • Gratis rondleiding bij uw aanmelding als Vriend voor twee personen. U kunt proeven van het dynamische leven in Carré en u krijgt een kijkje achter deuren die anders gesloten blijven.

Service

 • Persoonlijk aanspreekpunt voor reserveringen en ontvangsten.
 • Gegarandeerd voorverkoop voor het Wereldkerstcircus en ‘Broadway aan de Amstel’ producties.
 • Op twee vastgestelde momenten toegang tot de exclusieve voorverkoop van alle voorstellingen die op dat moment in verkoop gaan. De voorverkoopmomenten zullen verdeeld over het jaar plaatsvinden, eenmaal in het voorjaar en eenmaal in het najaar. Uiteraard krijgt u bericht wanneer het zo ver is. 
  Gegarandeerd voorverkoop voor het Wereldkerstcircus, ‘Broadway aan de Amstel’ producties en één cabaretier en één toneelreeks per jaar
  Op twee vastgestelde momenten toegang tot de exclusieve voorverkoop van alle voorstellingen die op dat moment in verkoop gaan. De voorverkoopmomenten zullen verdeeld over het jaar plaatsvinden, eenmaal in het voorjaar en eenmaal in het najaar. U wordt ingelicht via een digitale nieuwsbrief.
 • U betaalt geen reserveringskosten. Reserveren kan via uw persoonlijke Vriendenpagina

Voordeel voor u als schenker

Dankzij de Geefwet zijn giften aan Carré Fonds aftrekbaar van de belasting. Dit betekent dat uw gift u minder dan de helft kost. Het Carré Fonds is aangemerkt als een culturele Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI). Giften c.q. schenkingen aan het Carré Fonds zijn aftrekbaar en vanwege de ANBI status is hier bovenop nog sprake van een extra voordeel op de inkomsten-belasting, afhankelijk van de hoogte van uw schenking en of het een particuliere of zakelijke gift betreft. Hieronder treft u de voorwaarden.

Direct uw persoonlijke belastingvoordeel berekenen? Vul dan kosteloos de rekenmodule in.
 • Particulieren mogen hun periodieke gift (een gelijke gift gedurende 5 jaar, vastgelegd in een onderhandse overeenkomst of notariële akte) met een multiplier van 25% verhogen en vervolgens volledig aftrekken in Box 1. Deze extra aftrek geldt voor een maximum aan particuliere schenkingen van € 5.000 per jaar. Indien u meer dan € 5.000 per jaar schenkt, dan is ook de schenking boven € 5.000 nog steeds aftrekbaar, maar dan zonder multiplier.

Particulieren
(periodieke gift)

Diamanten Vriend

Gouden Vriend

Belastingtarief

42%

52%

42%

52%

U geeft Carré gedurende tenminste 5 jaar

 € 500,-

 € 500,-

 € 300,-

 € 300,-

Multiplier 25%  € 625,-  € 625,-  € 375,-  € 375,-

U krijgt jaarlijks terug van de belasting

 € 262,50

 € 325,-

 € 157,50

 € 195,-

Uw Vriendschap kost u nettoper jaar 

  € 237,50

  € 175,-

  € 142,50

  € 105,-

(De bovenstaande berekeningen dienen als voorbeeld en zijn onder voorbehoud van wijzigingen in de wetgeving door de overheid en uw persoonlijke situatie.)

 • Voor Ondernemingen geldt dat een schenking aan het Carré Fonds, verhoogd met een multiplier van 50%  van de fiscale winst mag worden afgetrokken, hetgeen de Vennootschapsbelasting verlaagt. Deze verhoging  kent een maximum van  €2.500 per jaar.  Een onderneming mag in totaal niet meer dan € 100.000 aftrekbaar schenken, en dit mag niet meer dan 50% van de winst zijn.

Ondernemingen
(periodieke gift)

Diamanten Vriend

Gouden Vriend

VPB tarief

20%

25%

20%

25%

U geeft Carré gedurende tenminste 5 jaar

 € 500,-

 € 500,-

 € 300,-

 € 300,-

Multiplier 50%
 € 750,-
 € 750,-  € 450,-
 € 450,-

U krijgt jaarlijks terug van de belasting

 € 150,-

 € 187,50

 € 90,-

 € 112,50

Uw Vriendschap kost uw onderneming nettoper jaar 

  € 350,-

  € 312,50

  € 210,-

  € 187,50

(De bovenstaande berekeningen dienen als voorbeeld en zijn onder voorbehoud van wijzigingen in de wetgeving door de overheid en uw persoonlijke situatie.)

Zowel de onderhandse overeenkomst als de notariële akte verzorgen wij voor u. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Het toepassen van één van de mogelijkheden om het Carré Fonds te steunen is maatwerk. Wij informeren u graag. U kunt mailen of bellen met Eline Habraken of Harriëtte Loeffen van het Carré Fonds via 020 524 9420 / 424. Wij zijn u graag van dienst.

Links met meer informatie: www.anbi.nl of www.belastingdienst.nl

Première Vriend (€ 1.250 per jaar)
Een Première Vriend steunt het Carré Fonds met een jaarlijkse bijdrage van € 1.250,-. Een Première Vriendschap kunt u jaarlijks verlengen of aangaan in de vorm van een periodieke schenking van minimaal vijf jaar. Het Carré Fonds heeft de culturele ANBI –status, daarom is uw gift voor 125% aftrekbaar in de inkomstenbelasting. In het geval van een Première Vriendschap betekent dit een nettobedrag van € 450,- per jaar (meer informatie).

Als Première Vriend ontvangt u verschillende privileges:
Ontvangsten

 • Eenmaal per jaar een uitnodiging voor twee personen voor een ontvangst van het Carré Fonds bij een première, inclusief twee plaatskaarten.
 • Eenmaal per jaar een uitnodiging voor twee personen voor een ontvangst van het Carré Fonds inclusief twee plaatskaarten voor de bijbehorende voorstelling.
 • Uitnodigingen voor unieke kijkjes achter de schermen van het theater.
 • Gratis rondleiding bij uw aanmelding als Vriend voor twee personen. U kunt proeven van het dynamische leven in Carré en u krijgt een kijkje achter deuren die anders gesloten blijven.

Naamsvermelding (geldt niet bij een anonieme gift)

 • Naamsvermelding op het Vriendenbord in de voorhal van Carré.
 • Indien gewenst, op de website en in aan het Carré Fonds gerelateerde publicaties.

Service

 • Persoonlijk aanspreekpunt voor reserveringen en ontvangsten.
 • Gegarandeerd voorverkoop voor het Wereldkerstcircus, ‘Broadway aan de Amstel’ producties en één cabaretier en één toneelreeks per jaar.
 • Op twee vastgestelde momenten toegang tot de exclusieve voorverkoop van alle voorstellingen die op dat moment in verkoop gaan. De voorverkoopmomenten zullen verdeeld over het jaar plaatsvinden, eenmaal in het voorjaar en eenmaal in het najaar. U wordt ingelicht via een digitale nieuwsbrief.
 • U betaalt geen reserveringskosten. Reserveren kan via uw persoonlijke Vriendenpagina.

Ik wil Prèmiere Vriend van Carré worden.

Carré Clubs (vanaf € 2.500 per jaar)
Vanaf € 2.500,- per jaar kunt u donateur verbonden worden met één van de exclusieve Carré Clubs waardoor u toegang krijgt tot de bijbehorende privileges:

De trotse Fries ( €2.500 per jaar)

De moedige Volbloed ( €5.000 per jaar)

De onstuimige Lippizaner ( €12.500 per jaar)

Oscar van Carré ( €25.000 per jaar)


Draagt u Carré een warm hart doe?
Dan kunt u als donateur een belangrijke bijdrage leveren!Ivo Niehe vraagt 5 minuten van uw tijd voor het Carré Fondsdocumenten


Bekijk hier de Carré Fonds brochure

Bekijk hier het Carré Fonds beleidsplan 2019

Bekijk hier het Carré Fonds jaarverslag 2017