Carré Fonds


Te realiseren projecten

Het Carré Fonds en Koninklijk Theater Carré werken samen aan de instandhouding van Carré op het gebied van drie thema’s: theaterinnovaties en monumentbehoud, talentontwikkeling en theaterproducties. Carré heeft ambities en wensen die zij wil realiseren. Een aantal van deze wensen kan niet uitgevoerd worden zonder de belangrijke bijdragen van partners, zoals de schenkers van het Carré Fonds en de relaties van Carré.
Hieronder vindt u een selectie uit de 'wensenlijst' van Carré; wellicht gaat bij een van de projecten uw donateurshart sneller kloppen en wilt u graag uw steentje bijdragen? Onder aan de pagina ziet u hoe!


Theaterinnovaties
& Monument
Koninklijk Theater Carré wil blijvend investeren in theaterinnovaties die het programmeren van onderscheidende producties mogelijk maken. Zo wil Carré aanpassingen doen aan toneel en techniek, waardoor er meer voorstellingen gegeven kunnen worden en onze bezoekersaantallen kunnen blijven groeien.

Carré is niet alleen een unieke theaterinstelling, het is ook een bijzonder gebouw. Niet voor niets heeft ‘la grande dame’ aan de Amstel een monumentenstatus gekregen. Om dat monument in stand te houden, zodat het ook voor toekomstige generaties een belevenis blijft om er te komen, zijn investeringen nodig. Met uw steun draagt u ertoe bij dat het Koninklijk Theater Carré klaar is voor de bezoeker van nu en de toekomst. Hieronder leest u meer over de projecten op onze wensenlijst Theaterinnovaties & monument:

Theaterlicht
theaterlichtTheaterlicht is een van de belangrijkste componenten tijdens een voorstelling, net zo belangrijk als onder andere geluid, decor en beweging. Licht bepaalt sfeer en kan het publiek tijdens een voorstelling een kijkrichting op sturen of een hak zetten door illusies te creëren. Carré streeft ernaar om ‘top of the bill’ te zijn en geëquipeerd om de beste performance te verzorgen. Carré heeft inmiddels al de eerste stappen gezet in de ontwikkeling naar ‘state of the art’ theaterlicht. De volgende stap is om anno 2020 een investering te doen die zorgt dat Carré blijvend ‘sterren kan laten stralen’.

Aanpassingen kleedkamers en artiestenfoyer
kleedkamersIn het achtergebouw van Carré bevinden zich de kleedkamers voor de artiesten. Net als de artiestenfoyer is de kleedkamer een plek waar de artiest zich thuis wil voelen en het gevoel moet hebben dat de ruimte aan zijn of haar talent ‘dienstbaar’ is. De kleedkamers en de artiestenfoyer zijn gedateerd en bieden geen Carré waardige luxe aan de artiesten. Carré is voornemens om deze ruimtes grondig aan te pakken.


Restyling Loge Foyer
logefoyerOp de eerste verdieping van ons theater, aan de voorzijde van het gebouw, uitkijkend over de Amstel, bevindt zich de Loge Foyer. Nu spreekt Koninklijk Theater Carré bij menigeen tot de verbeelding, echter is de Loge Foyer één van de ruimtes in ons historische theater die de kroon spant op dat gebied. Dit voormalige woonvertrek uit 1887 van Oscar Carré himself is een plek die de sfeer van Carré ademt. Deze prachtige entreeruimte laten we graag weer tot zijn recht komen binnen de kaders van de huidige eisen die gesteld worden aan een theaterfoyer. Het is noodzakelijk om de horecafaciliteiten in de Loge Foyer te moderniseren om bezoekers een snellere en verbeterde service te kunnen geven en de oorspronkelijke sfeer van de ruimte weer beter tot haar recht laten komen. 

Carré en duurzaamheid
duurzaamheidKoninklijk Theater Carré wil een duurzaam theater zijn binnen haar mogelijkheden op het gebied van haar bedrijfsvoering en huisvesting. Een belangrijk speerpunt is het terugdringen van energieverbruik en het toepassen van beproefde alternatieve energiebronnen in de bedrijfsvoering. Daarnaast wil Carré onnodig gebruik van drinkwater voorkomen. Ook wil zij haar aandeel  leveren op het gebied van afvalvermindering- en scheiding en het werken met duurzame materialen en producten. Carré heeft al verschillende stappen gezet om haar duurzaamheidsambitie te bereiken. Er is geïnvesteerd in nieuwe afvalbakken in het theater waar we plastic en restafval gescheiden kunnen inzamelen. Dit afval wordt ook separaat opgehaald. Carré heeft vorig jaar een aanlegpunt voor tapwater geïnstalleerd. Theaterbezoekers kunnen bij het tappunt in de foyer water tappen in een herbruikbaar flesje dat via Zero Waste Lab gerecycled kan worden of in hun eigen dopper. 

Loading Dock
loadingdockHet loading dock (de plaats tegen de achterkant van Koninklijk Theater Carré waar vrachtwagens kunnen laden en lossen) voldoet niet meer aan de eisen van een ‘up to date’ bedrijf. Het laad- en losperron van de grote zaal staat in directe verbinding met de grote zaal. Wanneer decor- en productiestukken worden aangeleverd of afgevoerd staan de laaddeuren langdurig open. Hierbij gaat de koude buitenlucht direct het gebouw in. Het vraagt veel energie om deze weer op te warmen, wat als gevolg (onnodige) kosten met zich meebrengt. Daarnaast ervaren de omwonenden van Carré een hoog niveau van geluidsoverlast. Carré wil dit oplossen door het plaatsen van een opblaasbaar dockshelter.

Bottlecrusher 
bottlecrusherIn het kader van duurzaamheid is er de wens tot aanschaf van een bottlecrusher á 12.000 EUR. De crusher maakt het glasvolume tot vijf keer kleiner. Het gebruik is snel, veilig en scheelt Carré in tijd bij de afvalverwerking. Doordat het glas minder ruimte inneemt, hoeft dit ook minder vaak afgevoerd te worden. Dit betekent minder vervoersbewegingen in de stad en door de minder hoge frequentie zal de CO2 uitstoot flink worden gereduceerd.

Talentontwikkeling
Carré wil jonge theatermakers de kans bieden onder de vleugels van Carré het grote podium te bereiken en zich te ontwikkelen.
Met uw bijdrage aan dit programma investeert u mee in deze talentontwikkeling, om er gezamenlijk voor te zorgen dat ook het talent van morgen nu aan de slag kan. 

Podium bieden aan jong talent (Carré Atelier)
talentontwikkelingKoninklijk Theater Carré heeft een tweeledige ambitie op het gebied van talentontwikkeling. Allereerst wil zij inzetten op extra kennisoverdracht over de programmering door middel van randprogrammering: inleidingen door programmeurs of regisseurs, verdiepingsgesprekken en andere activiteiten in het kader hiervan. Daarnaast wil Carré voorzieningen en mogelijkheden bieden om jonge theatermakers te helpen bij hun ontwikkeling. De vide op de vierde verdieping, boven In De Nok, dient als permanente ruimte voor deze kennisoverdracht en leeractiviteiten voor diverse groepen onder de noemer Carré Atelier. Een plek waar ook jongeren kunnen worden ontvangen voor een educatief component, in aanvulling op het theaterbezoek.

Vleugel
vleugelKoninklijk Theater Carré heeft een grote wens een nieuwe vleugel aan te schaffen, daar haar huidige vleugel voor op het grote toneel (een Yamaha C6) meer dan twintig jaar oud is. Zij opteert graag voor het model Yamaha C7, daar deze piano in alle opzichten een kwalitatief hoger resultaat kan geven dan de huidige C6. Deze vleugel heeft bijvoorbeeld en veel groter klankbereik dan de huidige vleugel.Als het aanschaffen van dit nieuwe model gerealiseerd kan worden, verplaatst Carré haar huidige C6 intern ofwel naar Klein Carré, onze repetitiezaal op de derde verdieping van het achtergebouw, ofwel naar het Carré Atelier in de nok.

Theaterproducties
Van sommige producties is van het begin af aan duidelijk dat ze een groot publiek zullen trekken en ook een zakelijk succes zullen zijn. Er zijn ook producties die Carré wil presenteren omdat ze een belangrijke aanvulling zijn op het culturele aanbod. Het gaat dan bijvoorbeeld om buitenlandse producties die exclusief naar ons land worden gehaald. Of om speciaal ontwikkelde producties die bijdragen aan de diversiteit van onze programmering. Carré wil een onderscheidend, vernieuwend programma blijven aanbieden, ondanks de soms bijbehorende financiële risico’s. Daarom biedt het Carré Fonds garanties bij zulke producties. Uw gift draagt ertoe bij dat het Koninklijk Theater Carré ook in de toekomst een uniek, zeer divers cultureel programma kan bieden. Hieronder leest u meer over de projecten op onze wensenlijst Theaterproducties:

Internationale producties: spectaculaire dansproducties, uitzonderlijke opera’s, en bijzondere theaterproducties
carrebeweegtCarré wil een onderscheidend, vernieuwend programma blijven aanbieden en is bereid hiertoe haar nek uit te steken en op creatieve en inventieve wijze te werk te gaan. Het gaat dan bijvoorbeeld om buitenlandse producties die exclusief naar ons land worden gehaald, of om speciaal ontwikkelde producties die bijdragen aan de diversiteit van de programmering. Haar doel is hiermee een inhoudelijke aanvulling bieden op haar eigen en de landelijke programmering en de samenstelling van haar publiek fundamenteel te verbreden. Het Carré Fonds ondersteunt deze wens om zowel nu als in de toekomst voor gezichtsbepalende en bijzondere theaterproducties naar Carré te halen. Een goed voorbeeld hiervan is de formule ‘Broadway in Carré’. Daarnaast zoekt Carré ook uit buiten deze formule naar samenwerkingspartners in het buitenland. In het verleden heeft zij al samengewerkt met Ballet Vlaanderen (België), National Theatre (Engeland) en Cirque Éloize (Canada) en wil ook in de toekomst deze samenwerking voortzetten.

Toegankelijkheid
Carré streeft ernaar met haar brede programmering zoveel mogelijk mensen te laten genieten van theater. Echter weten we dat een aantal mensen een drempel kan ervaren cultuur te beleven; in fysieke, mentale of in financiële zin. Met een aantal aanpassingen en programma’s willen we voor meer mensen een bezoek aan Carré mogelijk te maken. Lees hier meer.

Hoe kunt u bijdragen?

Wilt u nog meer betekenis geven aan uw band met Carré? Dat kan, door een gift aan het Carré Fonds of u als donateur voor langere tijd aan te sluiten. Ook kunt een donatie overwegen speciaal geoormerkt voor een van bovenstaande projecten. Wij denken graag met u mee!

Persoonlijk contact?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Harriëtte Loeffen of Thierry Jacobs.
M fonds@carre.nl / T 020 524 9420 / 424
Meer (contact)gegevens vindt u hier.

Doneren
Vul a.u.b. uw voornaam in.
Vul a.u.b. geldige tussenvoegsels in.
Vul a.u.b. uw achternaam in.
Vul a.u.b. een geldig e-mailadres in.
Vul a.u.b. een geldig bedrag in.


Ivo Niehe vraagt 5 minuten van uw tijd voor het Carré FondsDocumenten


Bekijk hier de Carré Fonds brochure

Bekijk hier het Carré Fonds beleidsplan 2020

Bekijk hier het Carré Fonds jaarverslag 2018